ร้านค้าเบ็ดเตล็ด

012ตั้งอยู่ซอยคลองถมบนทางแยกสามแพร่งพอดีเจ้าของร้านน่ารักและเป็นกันเองมากเปิดบริการตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็น

Go to top