ร้านค้าเบ็ดเตล็ด

ตั้งอยู่ที่หน้าสมาคมชาวไร่อ้อย ตรงข้ามร้าน ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ จากประสบการณ์การงัดแงะแคะไขตะไบเหลี่ยมร่วม10ปี งานจึงออกมามีคุณภาพ ไขง่ายไม่เสียอารมณ์ ราคามิตรภาพ

Go to top