Travel in Loei

 • 7 ของฝาก จากจังหวัดเลย

  รับประกันเลยว่าบทความนี้มาจากใจคนเมืองเลย และคนที่เคยไป จ.เลย แล้วเข้าถึงอารยธรรมอันงดงามน่ารักของจังหวัดเลยแห่งนี้ ซึ่งถ้าได้มาเมืองเลยแล้ว จะซื้อของฝากกลับไปฝากเพื่อนๆ บทความนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ

 • ทำไม จังหวัดเลย จึงน่าเที่ยวมาก ในช่วง Covid-19

  สวัสดีครับสำหรับผู้อ่านทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่านข้อความของเอ๊าเลยดอทคอม เว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆของจังหวัดเลยไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กหรือร้านใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าจะเป็นแค่ร้านข้างทาง หรือเป็นโรงแรมรีสอร์ท หรือเถียงนาเล็กๆ ที่เราไปพบเจอมาเราก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะที่นี้   จากวิกฤต covid-19 ที่ผ่านมานั้นทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทุกแห่งทุกแบบในประเทศไทยนั้นได้รับผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่มากที่สุด…

 • ชวนเที่ยวกินบุฟเฟต์ส้มเมืองเลยแท้ แค่คนละ 100 บาท สวนส้มตาอึ่ง

  เลย - ชวนนักท่องเที่ยวกินส้มสีทอง สายพันธุ์เมืองเลยแท้ๆ ที่สำคัญเจ้าของสวนใส่ใจปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี

 • หนาวนี้ที่เมืองเลย ปี 2561 มาเมืองเลยยังไงไม่ให้หล่น

  ปีนี้จังหวัดเลย แนวโน้มน่าจะมีอากาศที่หนาวยะเยือกแน่ๆ ปีหนึ่ง เพราะแค่มีความกดอากาศสูงจากจีนผ่านมาแว่บๆตะกี้ก็เล่นเอายะเยือกไปพอสมควร 

 • เที่ยวเมืองเลยหน้าร้อน ไปที่ไหนดี

  จังหวัดเลยไม่ได้มีแต่หน้าหนาวนะครับ หน้าร้อนก็ร้อนได้ใจเช่นเดียวกัน แหมก็เมืองอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งเยอะ ย่อมจะอยู่ใกล้พระอาทิตย์ที่ร้อนแรงกว่าเตาแก๊สลั๊กกี้เฟลมเป็นไหนๆ

ยอดนิยม

ได้มีการเปิดเผยร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก ฉบับใหม่ ฉบับบที่ 23 ซึ่งได้มีการเพิ่มโทษปรับความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญาฯ

กฏหมายจราจร ล่าสุด

พรบ.จราจร 2560

สดๆร้อนๆ!! ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรใหม่ รีบเช็คด่วนเลย โทษจับ-ปรับยาวเป็นหางว่าว แต่ละข้อถึงกับต้องร้องซี๊ด!!! (รายละเอียด)

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งความผิดตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 นั้นส่วนใหญ่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ / พนักงานจราจร / พนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบ ซึ่งมีรายงานว่าได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
ความเดิม :
– พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
– คณะรัฐมนตรีมีมติ 1 มีนาคม 2559 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก  (เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ) ได้มีการเพิ่มโทษปรับความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญาฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งความผิดตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 นั้นส่วนใหญ่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ / พนักงานจราจร / พนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบ
– ที่ผ่านมามีผู้กระทำความผิดแล้วได้รับใบสั่งให้ชำระค่าปรับแต่มิได้ชำระ ซึ่งพบว่ามาตรการที่ใช้บังคับยังไม่เพียงพอที่จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายได้ผลเท่าที่ควร
– นอกจากนี้ยังพบว่ามีการรวมกลุ่ม การมั่วสุม หรือพฤติการณ์ต่างๆ ที่น่าจะนำไปสู่การแข่งรถที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งควรมีการกำหนดความผิดและโทษสำหรับการกระทำดังกล่าวด้วย
– คำสั่ง คสช.ที่ 46/2558 (เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
สาระสำคัญของ พ.ร.บ.

 

สดๆร้อนๆ!! ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรใหม่ รีบเช็คด่วนเลย โทษจับ-ปรับยาวเป็นหางว่าว แต่ละข้อถึงกับต้องร้องซี๊ด!!! (รายละเอียด)

 

1) ปรับปรุงอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษที่พนักงานเจ้าหน้าที่ / พนักงานจราจร / พนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบ ให้เหมาะกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญาที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมไปแล้วในมาตราต่างๆ เช่น มาตรการบังคับผู้ขับขี่ที่ได้รับใบสั่งแล้วไม่ไปชำระค่าปรับ / มาตรการนำรถที่ใช้ในการกระทำความผิดมาเก็บรักษาและกำหนดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา / การป้องปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522…เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด ส่งผลให้มาตรการป้องกันอุบัติภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

สดๆร้อนๆ!! ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรใหม่ รีบเช็คด่วนเลย โทษจับ-ปรับยาวเป็นหางว่าว แต่ละข้อถึงกับต้องร้องซี๊ด!!! (รายละเอียด)

 

2) แก้ไขเพิ่มเติมน้ำหนักของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจากเดิม 1,600 กก. เป็น 2,200 กก. ที่ไม่ต้องขับในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือช่องที่ใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจำทาง

 

สดๆร้อนๆ!! ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรใหม่ รีบเช็คด่วนเลย โทษจับ-ปรับยาวเป็นหางว่าว แต่ละข้อถึงกับต้องร้องซี๊ด!!! (รายละเอียด)

 

3) ผู้ขับขี่ต้องจัดให้คนโดยสารในรถทุกคนทุกที่นั่งรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ (เดิมระบุเฉพาะผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า)

 

สดๆร้อนๆ!! ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรใหม่ รีบเช็คด่วนเลย โทษจับ-ปรับยาวเป็นหางว่าว แต่ละข้อถึงกับต้องร้องซี๊ด!!! (รายละเอียด)

 

4) เพิ่มมาตรการบังคับผู้ขับขี่ที่ไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง โดยกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ออกหนังสือแจงเตือนผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถให้มาชำระค่าปรับภายใน 15 วัน หากยังไม่ปฏิบัติให้ชะลอการรับชำระภาษีประจำปีไว้ก่อน และให้นายทะเบียนมีอำนาจยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้น

 

สดๆร้อนๆ!! ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรใหม่ รีบเช็คด่วนเลย โทษจับ-ปรับยาวเป็นหางว่าว แต่ละข้อถึงกับต้องร้องซี๊ด!!! (รายละเอียด)

5) กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ / พนักงานจราจร / พนักงานสอบสวน มีอำนาจสั่งให้มีการทดสอบลมหายใจ ปัสสาวะ เลือดหรือวิธีการอื่นอย่างชัดแจ้งว่าผู้ขับขี่สุราหรือของเมาอย่าอื่นหรือไม่ ซึ่งตองกระทำเท่าที่จำเป็นและสมควรโดยให้เกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำได้และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและอนามัยของผู้ขับขี่ (ปัจจุบันไม่ได้ระบุว่าการทดสอบให้ใช้วิธีการใดบ้าง)

 

สดๆร้อนๆ!! ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรใหม่ รีบเช็คด่วนเลย โทษจับ-ปรับยาวเป็นหางว่าว แต่ละข้อถึงกับต้องร้องซี๊ด!!! (รายละเอียด)


6) มาตรการยึดและเก็บรักษารถที่ใช้ในขณะกระทำความผิดบางฐาน (ชั้นตำรวจ) ได้แก่ ฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น / ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น / แข่งรถในทางโดยมิได้รับอนุญาต ….. กำหนดให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษารถดังกล่าว (คำสั่ง คสช. 46/2558 มากำหนดไว้ในกฎหมายนี้)

  สดๆร้อนๆ!! ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรใหม่ รีบเช็คด่วนเลย โทษจับ-ปรับยาวเป็นหางว่าว แต่ละข้อถึงกับต้องร้องซี๊ด!!! (รายละเอียด)


7) เพิ่มอัตราโทษในความผิดฐานแข่งรถในทางโดยมิได้รับอนุญาต จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 6,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ (เดิมจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ 2,000 – 10,000 บาท)

 

 สดๆร้อนๆ!! ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรใหม่ รีบเช็คด่วนเลย โทษจับ-ปรับยาวเป็นหางว่าว แต่ละข้อถึงกับต้องร้องซี๊ด!!! (รายละเอียด)


8)กำหนดความผิดและโทษของการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมหรือพฤติการณ์ที่จะรวมกลุ่มเพื่อมั่วสุมที่นำไปสู่ความผิดตามข้อที่ 7) จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับ 3,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 สดๆร้อนๆ!! ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรใหม่ รีบเช็คด่วนเลย โทษจับ-ปรับยาวเป็นหางว่าว แต่ละข้อถึงกับต้องร้องซี๊ด!!! (รายละเอียด)


9) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษในความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอื่นๆ เป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 10,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่มีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาต และเพิ่มมาตรการยึดรถในชั้นศาล (ไม่เกิน 7 วัน) ด้วย (เดิมจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000 – 20,000 บาท)
9.1) หากกระทำความผิดตาม 9) เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ จำคุก 1 – 5 ปี ปรับ 20,000 – 100,000 บาท พักใช้ใบอนุญาตฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ
9.2) หากกระทำความผิดตาม 9) เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส จำคุก 2 – 6 ปี ปรับ 40,000 – 120,000 บาท พักใช้ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต
9.3) หากกระทำความผิดตาม 9) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุก 3 – 10 ปี ปรับ 60,000 – 200,000 บาท และเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

 

 สดๆร้อนๆ!! ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรใหม่ รีบเช็คด่วนเลย โทษจับ-ปรับยาวเป็นหางว่าว แต่ละข้อถึงกับต้องร้องซี๊ด!!! (รายละเอียด)


10) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ

 สดๆร้อนๆ!! ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรใหม่ รีบเช็คด่วนเลย โทษจับ-ปรับยาวเป็นหางว่าว แต่ละข้อถึงกับต้องร้องซี๊ด!!! (รายละเอียด)

 

11) กำหนดให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมีอำนาจสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ได้ด้วย

 

 สดๆร้อนๆ!! ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรใหม่ รีบเช็คด่วนเลย โทษจับ-ปรับยาวเป็นหางว่าว แต่ละข้อถึงกับต้องร้องซี๊ด!!! (รายละเอียด)


12) ผู้สั่งยึดใบขับขี่อาจบันทึกการยึดและคะแนน และดำเนินการอบรมทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำตั้งแต่ 2 ครั้งใน 1 ปี รวมทั้งสั่งพักการใช้ใบอนุญาตขับขี่ที่เสียคะแนนมากของผู้ขับขี่นั้นโดยมีกำหนดครั้งละไม่เกิน 90 วัน

  สดๆร้อนๆ!! ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรใหม่ รีบเช็คด่วนเลย โทษจับ-ปรับยาวเป็นหางว่าว แต่ละข้อถึงกับต้องร้องซี๊ด!!! (รายละเอียด)


13) ผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดซ้ำภายใน 1 ปี ให้เพิ่มจำนวนค่าปรับขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจำนวนค่าปรับที่ได้ชำระในความผิดครั้งก่อน

  สดๆร้อนๆ!! ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรใหม่ รีบเช็คด่วนเลย โทษจับ-ปรับยาวเป็นหางว่าว แต่ละข้อถึงกับต้องร้องซี๊ด!!! (รายละเอียด)

14) ผู้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยรถแท็กซี่ที่ไม่จอดรถ ณ สถานที่ที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (เดิม 1,000 บาท)

ขอขอบคุณบทความจาก : http://www.siamvariety.com/view-14074.html

 

powered by social2s

รถตู้ให้เช่า จ.เลย

ร้านอาหารอร่อย เมืองเลย

สาวสวยเมืองเลย

Go to top