เที่ยวเมืองเลยให้สดใส อย่าลืมหาเต๊นท์ติดรถไปสักอันนะ

tent950

 

หลังจากรัฐบาลเดินหน้าสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มูลค่า 633 ล้านบาท โดยจะแบ่งการจัดสรรใช้งบประมาณออกเป็น 3 ปี ปีละ 200 ล้านบาทเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งผลการสำรวจความเห็นจากหลายหน่วยงานก่อนหน้านี้ ประกอบกับเวทีรับฟังเสียงจากประชาชนในพื้นที่ชาวบ้าน ภาครัฐ นักธุรกิจ ภาคเอกชน ยืนยันว่า เห็นชอบให้ก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จะเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และสามารถสร้างรายได้มหาศาลในพื้นที่จังหวัดเลย 

 
     นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า หลังทราบข่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง โดยมีผลการศึกษาออกมาชัดเจนแล้ว ซึ่งจะเกิดการตัดสินใจในการก่อสร้างหรือไม่สร้างได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นผลการศึกษาทางวิชาการ ข้อมูลระบุไว้ชัดเจนแล้ว ทั้งทำเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวเลยว่ามีความต้องการ จะเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวประเทศไทย ที่จะนำรายได้จากการท่องเที่ยวมาช่วยฟื้นฟูประเทศในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จำนวนหลายล้านบาท พร้อมกับฝากไปถึงคณะรัฐมนตรีว่า คน จ.เลย พร้อมที่จะปรับตัวรับการมาของกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง และจากนี้ไปจะเข้าไปบอกกับประชาชนในพื้นที่ภูกระดึงและพื้นที่อื่นๆ ถึงข่าวดีที่จังหวัดเลยจะมีการะเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว 
 
 
 
ขอขอบคุณภาพและข่าว
http://www.khonkaenlink.info/home/news/1246.html 
Go to top