ณ ลานวัดโนนสว่าง บ้านคอนสา หมู่ 4 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย กลุ่มฮักบ้านฮั่นแน้ว บ้านคอนสา หมู่ที่ 4 และบ้านสาธร หมู่ที่ 10 ต.เชียงกลม จำนวนร่วม 1,000 คน

นำโดย นางสาวมะลิวัลย์ จำปานิล ประธานกลุ่มฯ นางสิริกัญญา ภูมิเพ็ง จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านลงมติการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ มี จนท.ตร.สภ.เชียงกลม อปพร. มารักษาความสะดวก ความเรียบร้อย การจราจรกว่า 30 นาย และมี นายบุญมี มณีศรี ปลัดอำเภอเชียงคาน พร้อม ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย


นางสิริกัญญา ภูมิเพ็ง แกนนำบ้านคอนสา เปิดเผยว่า การประชาคมเพื่อลงมติในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม โปร่งใส ยุติธรรมทุกขบวนการ ไม่มีใครไปบังคับ ขู่เข็น หรือห้ามใคร ทุกคนออกมาจากบ้านร่วมทำประชาคมด้วยความสมัครใจ มี 3 ประเด็น ประกอบด้วย มติเห็นด้วยกับการประกอบเหมืองแร่ในพื้นที่หรือไม่ และไม่เห็นด้วย และการยื่นขอให้ทางราชการกันที่ดินทำกิจของประชาชนให้ชัดเจนเพื่อออกเอกสารสิทธิทำกิน ผลการลงมติปรากฏว่า ประชาชนไม่เอาเหมืองแร่เข้ามาในพื้นที่ 100% ตลอดชีวิต และผู้เห็นด้วย ไม่มี และหากมีบริษัทเอกชน หน่วยงาน ส่วนราชการใดๆ ที่จะเข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่ประชาชนจะต้องมาขออนุญาตจากประชาชนเป็นรายๆ ไป และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้ทำเรื่องขอทางราชการมาจัดการปักหลักเขตที่ดินทำกินของประชาชนให้ชัดเจน และให้รีบออกเอกสารสิทธิ์ที่ทำกินต่อไป

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

powered by social2s
Go to top