ทหารอากาศหญิง/ชาย ปี 2561 เปิดรับ 665 อัตรา!! อายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครทางอินเตอร์เน็ต 15 ม.ค. – 26 ก.พ.61

201701101484037358 e1516174746509

เปิดรับแบ่งเป็น 2 ระดับชั้น

1.สัญญาบัตร (ติดยศ เรืออากาศตรี) อายุ 18-35 ปี (เกิด 2526-2543) จำนวน 88 อัตรา
1.1 วุฒิ ป.โท จำนวน 9 อัตรา

1.2 วุฒิ ป.ตรี จำนวน 79 อัตรา

2.ประทวน (ติดยศ จ่าอากาศตรี) อายุ 18-30 ปี (เกิด 2531-2543) จำนวน 577 อัตรา
2.1 วุฒิ ปวส. จำนวน 21 อัตรา

2.2 วุฒิ ปวช. จำนวน 368 อัตรา

2.3 วุฒิ ปวช./ม.6 จำนวน 87 อัตรา

2.4 วุฒิ ม.6 จำนวน 101 อัตรา

***หมายเหตุ***

-คุณวุฒิ ป.โท/ป.ตรี/ปวส./ปวช. เกรดเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 2.20

-คุณวุฒิ ม.6 เกรดเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 2.00

-ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 7 มิ.ย.61

taharna

***เฉพาะผู้ชาย ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร ดังนี้***

-ต้องเกณฑ์ทหารปี 2561

-ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

-ทหารเกณฑ์ ที่ปลดหลัง 1 พ.ค.61 (ปลดก่อนสมัครได้)

ส่วนสูง น้ำหนัก และรอยสัก
–สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. (ยกเว้นบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอย่างอื่น)

–ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน

–มีรอยสักที่อยู่ภายใต้ร่มผ้า สมัครได้ (เมื่อสวมใส่เสื้อยืดคอวีแขนสั้น และกางเกงขาสั้น โปรดดูภาพในประกาศสอบเพิ่มเติม)

ผู้สมัครสอบ 1 คนสามารถสมัครได้หลายตำแหน่ง แต่มีสิทธิ์สอบเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

ค่าสมัครสอบ 340 บาท ค่าธรรมเนียม 30 บาท รวมเป็น 370 บาท

กำหนดการสอบทหารอากาศที่ควรทราบ

-สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 26 ก.พ.61 ทางเว็บไซต์ https://rtafrecruitment.thaijobjob.com

-20 มี.ค.61 พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ

-สอบภาควิชาการ 6 เม.ย.61 เวลา 13.00-15.30 น.

-18 เม.ย.61 ประกาศผลสอบ ต้องสอบผ่านภาควิชาการไม่ต่ำกว่า 60%

การแต่งกายเข้าสอบทหารอากาศ
–ชาย สวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้น

–หญิง สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการทหารอากาศ
– เงินเดือน

วุฒิ ม.6 รวมค่าครองชีพ 10,110 บาท
วุฒิ ปวช. รวมค่าครองขีพ 10,830 บาท
วุฒิ ปวส. รวมค่าครองชีพ 12,285 บาท
วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิ ป.โท เงินเดือน 17,550 บาท
– มีสิทธิที่พักอาศัยของทางราชการ หรือเบิกค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกำหนด

– บรรจุลงตำแหน่งแล้ว 3 ปีจึงจะสามารถขอย้ายได้

ประกาศรับสมัครทหารอากาศ 665 ตำแหน่ง
รายละเอียด www.RTAF.com

powered by social2s
Go to top