กระจกรถยนต์ ฟิล์มรถยนต์ จังหวัดเลย
รถตู้ให้เช่าทั่วไทย 77 จังหวัด

เข้าสู่ระบบ เอ๊าเลย! เลยจ๊ะ

เข้าสู่ระบบ  \/ 
x
 Use Facebook account
หรือ
สมัครสมาชิก  \/ 
x
 Use Facebook account
หรือ

logoloeimo 15082554

หลวงศรีสงครามเดิมชื่อ นายเหง้า เหมมะพา (ท้าวแสนคำ) มาจากเมืองแก่นท้าว พร้อมพี่น้อง 3 คน คือ ซาเนตร เจ้าเมืองโสม และเจ้าเมืองจันทร์หลวงศรีสงครามได้มาตั้งบ้านเมืองที่บ้านแฮ่

หลวงศรีสงครามเป็นต้นตระกูล สุวรรณสิงห์ (ศรีไชยะ)
ส่วนท้าวซาเนตรเป็นต้นตระกูล จันทะฟอง
เจ้าเมืองโสม เป็นต้นตระกูล โกมาสถิต
และเจ้าเมืองจันเป็นต้นตระกูล ศรีทัดจันทา

ชาวเมืองเลยมีความสัมพันธ์โดยสืบเชื้อสายจากเมืองหลวงพระบาง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะบ้านเซไล (บ้านทรายขาว อำเภอวังสะพุงในปัจจุบัน) เป็นเมืองเลย เพราะทรงเห็นว่ามีผู้คนอาศัยอยู่มาก และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวแสนคำเป็นหลวงศรีสงครามเป็นเจ้าเมืองเลยคนแรก แต่ในสมัยนั้นพื้นที่บ้านเซไลเต็มไปด้วยภูเขาที่ทุรกันดารไม่เหมาะต่อการเพราะปลูก อีกทั้งเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นอย่างชุกชุม เป็นเหตุให้หลวงศรีสงครามได้อพยพชาวเมืองเลยทั้งหมดมาตั้งบ้านเรือนที่บ้านแฮ่ซึ่งเป็นพื้นที่ราบใกล้ริมน้ำหมานในอำเภอเมืองเลยแทนบ้านเซไล

หลวงศรีสงครามเคยไปออกศึกเมืองเขมรในกองทัพเจ้าพระยาบดินทร์เดชาในรัชกาลที่ 3 และในปีพ.ศ. 2436 ท่านเป็นผู้รวบรวมและชักชวนคนหนุ่มในบ้านแฮ่เพื่อออกไปสู้กับทหารฝรั่งเศสที่บ้านนาอ้อ จนสามารถชนะฝรั่งเศส ตั้งแต่นั้นมาหลวงศรีสงครามก็ปกครองเมืองเลยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขปัจจุบันบริเวณบ้านแฮ่ยังคงมีศาลเจ้าเมืองแสน(หลวงศรีสงคราม) ที่ชาวเมืองเลยในอดีตได้สร้างไว้เป็นอนุสรณ์สืบไป

ดูข่าวที่คุณอาจจะสนใจ

Go to top