ซึ่งอยุ่ในภาคตะวันออกของอูกานด้าจากคำบอกเล่าของชาวบ้านมันได้กินคนมาเป็นจำนวนมาก มันจะถูกส่งตัวไปให้ศูนย์พิทักษ์ชีวิตสัตว์ป่าของอูกานด้า Uganda Wildlife Authority (UWA) เพื่อศึกษาต่อไป
 

Go to top