เว็บไซต์เล็กๆของจังหวัดเลย "เอ๊าเลยดอทคอม" เข้าสู่ปี 2019 อย่างเร้าใจ

ผลผลิตที่เกิดจากแรงกายแรงใจ กับอาชีพการทำนา ผลตอบแทนที่มีมูลค่าคือเงินตราที่จะมาใช้จ่าย แต่ผลตอบแทนที่จ่ายล่าช้าจาก "โครงการรับจำนำข้าว" ที่แล้วมายังไม่ได้รับ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพ่อแม่ญาติพี่น้องรอแล้วรอเล่า ชักหน้าไม่ถึงหลัง กับความทุกข์ที่พ่อแม่ต้องแบกรับ...เลือกได้คงไม่เกิดมาจน...แต่ได้เกิดเป็นคน ดิ้นรนกันไป

Go to top