หจก.บุญปัญญาประดิษฐ์ รับสมัครวิศวกรทางด้านโยธา/ก่อสร้าง (จบ ม.ขอนแก่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ติดต่อ 085-453-4637 

Go to top