เลขที่ 315/1 ม.1 ถนน ปากชม - ศรีเชียงใหม่ ต.ปากชม จำนวน 11 ห้อง ราคาห้องพัก
- ห้องพัดลมเตียงเดี่ยว 5 ห้อง 250 บาท/ห้อง/คืน
- ห้องแอร์เตียงเดี่ยว 6 ห้อง 350 บาท/ห้อง/คืน
ติดต่อได้ที่คุณวิวัฒน์ พรหมศรี เบอร์โทรศัพท์ 042-881033
 
เครดิตข้อมูล : เที่ยวเลย.com
Go to top