ม้วนทองแกรนด์ จากสี่แยกใหญ่ข้างโรงพยาบาล เลี้ยวตรงเข้ามาทางวงเวียนน้ำพุ ให้มองด้านขวามือไว้ จะพบซอยน้อยๆเป็นทางเข้า ห่างจากแยกไฟแดงใหญ่ ราว 200 เมตร 35/58 ถ. นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ. เลย 42000 จำนวนห้องพัก 34 ห้อง ราคา 290-350 บาท/คืน โทรศัพท์ 042-832410-1 โทรสาร 042-833202 
 
Go to top