แขวงทางหลวงเลย เผยก่อสร้างทางจักรยาน ริมทางหลวงสาย 201 อ.เมืองเลย –วังสะพุง ตอนโนนสว่าง-ปากปวน-ปากภู ระยะทาง 21. กม. วงเงิน 76 ล้านบาท หวังปั่นออกกำลังกาย-หนุนท่องเที่ยว

นายกิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่1 ฝ่ายวิศวกรรม กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า มีโครงการก่อสร้างทางจักรยานกว้าง3 เมตร ริมทางหลวงสาย 201 (อ.เมืองเลย –วังสะพุง) ตอนโนนสว่าง-ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.310+800– กม.331+950 ด้านซ้ายทาง ระยะทาง21.150 กม. วงเงินงบประมาณ 76.50 ล้านบาท แบ่งก่อสร้างเป็น 4 ตอน ตอนที่1 จากบริเวณทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย– ท่าอากาศยานเลย ระยะทางประมาณ 5 กม. งบประมาณ10 ล้านบาท สร้างเสร็จเปิดให้บริการแล้ว ตอนที่ 2 จากท่าอากาศยานเลย ต.นาอาน อ.เมืองเลย – บ้านขอนแก่น ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย4 กม. งบประมาณ 10 ล้านบาท และตอนที่ 3 เชื่อมต่อจากบ้านขอนแก่น –สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 4 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง 4 กม. งบประมาณ10 ล้านบาท ทั้ง2ตอนอยู่ระหว่างก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปีนี้
        นายกิตติพงศ์ กล่าวต่อว่า สำหรับตอนที่ 4 จากสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 4 ต.ปากปวน –บ้านกกเกลือ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง9 กม. งบประมาณ30กว่าล้านบาท อยู่ระหว่างประกวดราคาเพื่อก่อสร้างภายในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ถนนสาย201 มีมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ไปกลับด้านละ 2 ช่องทาง เขตทางกว้างข้างละ 30เมตร มีไหล่ทางเพียงพอในการสร้างทางจักรยาน มีปริมาณการจราจร 11,447 คันต่อวัน รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป 5,347 คันต่อวัน
         ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยาน ให้ประชาชนออกกำลังกายและใช้จักรยานเป็นพาหนะในชีวิตประจำวัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ลดปัญหามลพิษและปัญหาโลกร้อน รวมถึงใช้จักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงก่อสร้างเส้นทางจักยานในจ. เลยเนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์

ขอขอบคุณบทความจากเดลินิวส์ อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/economic/523091

powered by social2s
Go to top