เลย - กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.เลย เอาจริงปัญหาอุบัติเหตุจากการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล เรียกสมาคมชาวไร่อ้อย เจ้าของโรงงาน และหน่วยงานรัฐหาข้อตกลงหลังเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง ชี้ต้องปฏิบัติตามกฎ 19 ข้อ ย้ำหากเกิดอุบัติเหตุสมาคมชาวไร่อ้อยต้องรับผิดชอบทั้งหมดทุกกรณี

       560000001436102

       เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม มณฑลทหารบกที่ 28 พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบประจำจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมแนวทางจัดระเบียบการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาล โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย, หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง, สมาคมชาวไร่อ้อยที่ราบสูงจังหวัดเลย, โรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) และผู้แทนสมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลยเข้าร่วมประชุม

              การประชุมครั้งนี้ได้วางกรอบการขนส่งอ้อยสู่โรงงานน้ำตาลให้ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาล คสช. และผู้บัญชาการทหารบก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยรวม หลังจากเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากรถบรรทุกอ้อย สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่ จ.เลย โดยยึดแนวทางปฏิบัติการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล 19 ข้อ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับกองทัพภาคที่ 2 ที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว

       hqdefault

       สำหรับแนวทางทั้ง 19 ข้อที่สำคัญ เช่น การบรรทุกอ้อยต้องสูงไม่เกิน 4 เมตร, ความยาวพ้นจากตัวรถไม่เกิน 2.30 เมตร, มีเข็มขัดรัดลำอ้อยอย่างแน่นหนา, ต้องติดตั้งไฟและสัญลักษณ์ ป้ายผ้าสะท้อนแสงท้ายรถ, ให้คนขับรถบรรทุกอ้อยระมัดระวังในการขับเข้าไปในเขตหมู่บ้านและเขตชุมชนเมือง ต้องขับด้วยความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

       

       ขณะเดียวกัน กรณีที่อ้อยตกหล่นบนถนน ให้สมาคมชาวไร่อ้อยจัดรถและเจ้าหน้าที่ออกเก็บอ้อยทันที, หากรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุต้องจอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายของถนน และให้มีกรวยสีขาวแดงวางแสดงเป็นเครื่องหมายปิดหัวท้ายเพื่อเป็นสัญญาณว่ารถหยุดจอด, หากเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากรถบรรทุกอ้อยทุกกรณี ให้สมาคมชาวไร่อ้อยแต่ละแห่งรับผิดชอบค่าเสียหายและรับผิดชอบทางคดีทั้งหมด, และให้โรงงานน้ำตาลทำคานสูง 4.20 เมตร เพื่อกันปริมาณอ้อยที่บรรทุกอ้อยสูงเกินไป

       

       ภายหลังการประชุม ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล และสมาคมชาวไร่อ้อยได้รับปากว่าจะให้ความร่วมมือกับภาคราชการอย่างเต็มที่ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด พร้อมได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับทางราชการด้วย

  เลย - กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.เลย เอาจริงปัญหาอุบัติเหตุจากการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล เรียกสมาคมชาวไร่อ้อย เจ้าของโรงงาน และหน่วยงานรัฐหาข้อตกลงหลังเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง ชี้ต้องปฏิบัติตามกฎ 19 ข้อ ย้ำหากเกิดอุบัติเหตุสมาคมชาวไร่อ้อยต้องรับผิดชอบทั้งหมดทุกกรณี
       
       เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม มณฑลทหารบกที่ 28 พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบประจำจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมแนวทางจัดระเบียบการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาล โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย, หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง, สมาคมชาวไร่อ้อยที่ราบสูงจังหวัดเลย, โรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) และผู้แทนสมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลยเข้าร่วมประชุม
       
       การประชุมครั้งนี้ได้วางกรอบการขนส่งอ้อยสู่โรงงานน้ำตาลให้ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาล คสช. และผู้บัญชาการทหารบก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยรวม หลังจากเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากรถบรรทุกอ้อย สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่ จ.เลย โดยยึดแนวทางปฏิบัติการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล 19 ข้อ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับกองทัพภาคที่ 2 ที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว
       
       สำหรับแนวทางทั้ง 19 ข้อที่สำคัญ เช่น การบรรทุกอ้อยต้องสูงไม่เกิน 4 เมตร, ความยาวพ้นจากตัวรถไม่เกิน 2.30 เมตร, มีเข็มขัดรัดลำอ้อยอย่างแน่นหนา, ต้องติดตั้งไฟและสัญลักษณ์ ป้ายผ้าสะท้อนแสงท้ายรถ, ให้คนขับรถบรรทุกอ้อยระมัดระวังในการขับเข้าไปในเขตหมู่บ้านและเขตชุมชนเมือง ต้องขับด้วยความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
       
       ขณะเดียวกัน กรณีที่อ้อยตกหล่นบนถนน ให้สมาคมชาวไร่อ้อยจัดรถและเจ้าหน้าที่ออกเก็บอ้อยทันที, หากรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุต้องจอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายของถนน และให้มีกรวยสีขาวแดงวางแสดงเป็นเครื่องหมายปิดหัวท้ายเพื่อเป็นสัญญาณว่ารถหยุดจอด, หากเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากรถบรรทุกอ้อยทุกกรณี ให้สมาคมชาวไร่อ้อยแต่ละแห่งรับผิดชอบค่าเสียหายและรับผิดชอบทางคดีทั้งหมด, และให้โรงงานน้ำตาลทำคานสูง 4.20 เมตร เพื่อกันปริมาณอ้อยที่บรรทุกอ้อยสูงเกินไป
       
       ภายหลังการประชุม ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล และสมาคมชาวไร่อ้อยได้รับปากว่าจะให้ความร่วมมือกับภาคราชการอย่างเต็มที่ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด พร้อมได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับทางราชการด้วย
powered by social2s
Go to top