เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์

 

00012355454

ภายหลังจากอัญเชิญ พระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์จากพระจิตกาธาน บริเวณมลฑณพิธีสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ไปลอย ณ บริเวณวังแคร่ ซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้แก่ราษฎรชาวจังหวัดเลยพร้อมนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอภูหลวง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยมี พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย ฝ่ายธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับบรรยากาศภายในพิธี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เหตุผลที่จังหวัดเลยได้เลือกประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสวนปอ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เนื่องจากเป็นพื้นที่มีความเหมาะสม และสมพระเกียรติ เพราะเป็นส่วนด้านบนสุดทางทิศเหนือของจังหวัดเลย ประกอบกับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้แก่ราษฎรชาวจังหวัดเลย ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้จำนวน 36 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นพื้นที่รองรับน้ำและส่งกระจายน้ำ ทำให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งศรีภูมิ ตำบลหนองคัน ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง และตำบลทรายขาว ตำบลวังสะพุง และตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรได้รับประโยชน์ประมาณ 59,000 ไร่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ชาวจังหวัดเลยได้รับจากพระองค์ท่าน

ash1

ash1

ash1

ขอขอบคุณข่าวจาก : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

powered by social2s
Go to top