ในสถานการณ์ที่ทุกคนต้องหยุดอยู่บ้านเพื่อชาติ หยุดเชื้อเพื่อหมอนี้ ได้มีเรื่องราวดีๆของคนกลุ่มหนึ่ง ที่รัก และมีความสามารถทางด้านศิลปะรวมกลุ่มกันบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์

จัดกิจกรรม “โครงการประมูลผลงานศิลปะเพื่อนักรบชุดขาวสู้ภัยโควิด-19 หรือ Charity Art Auction for support to fight COVID-19” โดยศิลปินที่นำผลงานเข้าร่วมประมูลครั้งนี้ มาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ ศิลปิน ครู อาจารย์ แพทย์ สถาปนิก ทุกคนล้วนเป็นจิตอาสาทั้งสิ้น โดยร่วมถ่ายทอดภาพวาดดอกไม้ ด้วยเทคนิคสีน้ำ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความรักความห่วงใย ที่อ่อนโยนและอบอุ่น ในช่วงเวลาที่ได้มอบและได้รับซึ่งกันและกัน

12588

12574

ผศ.เขม เคนโคก อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ริเริ่มโครงการฯ กล่าวถึงแรงบันดาลใจในครั้งนี้ว่า “ เริ่มต้นจากในครอบครัวพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันกับลูกสาวว่าอยากใช้เวลาตอนกักตัวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม จากข่าวสารที่ปรากฏอยู่เป็นประจำทุกวันทำให้เรารู้ว่า เราต้องจะช่วยเป็นอีกสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่ออกมาให้สังคมรับรู้ว่าในสภาวะวิกฤตแบบนี้ เราในฐานะคนไทยด้วยกันต้องช่วยกัน ผมก็เลยคิดโครงการนี้มา ไม่หวังผลอะไรมาก แต่มีเจตนาจะช่วยเหลือ บุคคลากร ที่เป็นนักรบแนวหน้าที่ต้องเผชิญกับระดับการรักษาที่อันตราย ที่ใครหวาดกลัวกัน ตลอดจนโรงพยาบาลที่เดือดร้อนและขาดแคลนอุปกรณ์ในสภาวะเช่นนี้ ทำได้เท่าที่ทำ อย่างน้อย ก็เป็นสื่อดีและอาศัยพื้นที่เฟซบุ๊คชักชวน เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ออกมาช่วยเหลือกัน เป็นการแสดงน้ำจิตน้ำใจ และฝึกฝนฝีมือ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตอนกักตัวหรืออยู่เฝ้าบ้านกันครับ”

12577

ผศ.ดร.พรณรงค์ ชานุวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปินจิตอาสาที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้กล่าวว่า “หลังจากที่ทราบความเป็นมาเป็นไปของโครงการฯ ก็ขอเข้าร่วมทันที เพราะโดยส่วนตัวแล้วผมชื่นชอบการวาดสีน้ำและวาดดอกไม้อยู่แล้ว การที่พวกเราได้ร่วมด้วยช่วยกัน รวมพลังสร้างสิ่งดีๆ เพื่อสังคม เป็นเรื่องที่น่ายินดี”

สำหรับเงินรายได้ทั้งหมดจากการประมูล จะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆมอบให้ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดย ศิลปินจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ทั้งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นเพื่อนำมาประมูล และการดำเนินการจัดส่งผลงานแก่ผู้ประมูลได้

12586

ทั้งนี้โครงการฯ มีกำหนดส่งมอบรายได้รอบแรกในวันที่ 30 เมษายน นี้ และหากสถานการณ์การกักตัวที่อยู่กับบ้าน เพื่อหยุดหยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่หยุด ทุกคนต้องกักตัวเอง โครงการนี้ก็ยังจะดำเนินการไปเรื่อยๆเช่นกัน จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม ติดตามได้ที่ Facebook : โครงการประมูลผลงานศิลปะเพื่อนักรบชุดขาวสู้ภัยโควิด-19
หรือ https://www.facebook.com/groups/2710133185765406/
ซึ่งไม่เพียงแต่ท่านจะอิ่มเอมใจจากการร่วมทำบุญประมูลภาพแล้ว ท่านยังได้รับภาพดอกไม้นานาพันธุ์สวยๆจากศิลปินจิตอาสาเป็นที่ระลึกในครั้งนี้อีกด้วย.

12589

Charity Art Auction for support to fight COVID-19

Charity Art Auction for support to fight COVID-19

Charity Art Auction for support to fight COVID-19

Charity Art Auction for support to fight COVID-19

Charity Art Auction for support to fight COVID-19

Charity Art Auction for support to fight COVID-19

Charity Art Auction for support to fight COVID-19

Charity Art Auction for support to fight COVID-19

Charity Art Auction for support to fight COVID-19

Charity Art Auction for support to fight COVID-19

Charity Art Auction for support to fight COVID-19

ศิลปินจิตอาสา ที่ร่วมในงานนี้

12642

 

Go to top