เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563  - นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานรับมอบลานแอโรบิคและพื้นที่พักผ่อน สวนสาธารณะกุดป่อง จ.เลย

โดยมีซีแพค โซลูชั่นเซ็นเตอร์ หรือ “CPAC” โดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด  ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  และเทศบาลเมืองเลย ร่วมทำกิจกรรมผ่านโครงการ “CPAC Solution Center (CSC) ต่อเติมสุข สู่ชุมชน” ต่อยอดจากโครงการ “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร” ที่นำคอนกรีตที่เกินจากการจัดส่ง มาใช้ประโยชน์หล่อเป็นแผ่นพื้นคอนกรีต เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์

cpac solution center loei 01

นายชนะ ภูมี Vice President – Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของ ซีแพค ในการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนรอบข้าง สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างซีแพคกับชุมชนรอบโรงงาน ซึ่งมีโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศมากกว่า 600  โรงงาน และ “ซีแพค โซลูชั่นเซ็นเตอร์” อีก 23 สาขา ที่เป็นศูนย์รวมสำหรับคนในวงการก่อสร้าง สามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงหาโซลูชั่นต่างๆ ร่วมกัน  และในวันนี้ซีแพคเป็นมากกว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องคอนกรีต ที่ต่อยอดไปถึงงานโครงสร้าง โดยนำเทคโนโลยี โซลูชั่น สร้างประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อให้เติบโตไปพร้อมกัน”

cpac solution center loei 02

โครงการ “CPAC Solution Center (CSC) ต่อเติมสุข สู่ชุมชน” เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายช่าง-ผู้รับเหมาท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ  และชุมชนในแต่ละพื้นที่ พร้อมด้วยพนักงาน ผู้ร่วมธุรกิจของซีแพค นำเทคโนโลยี โซลูชั่น เครื่องมือบริการที่ล้ำสมัย ประกอบกับความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของแต่ละชุมชน เป็นการต่อเติมความสุขให้สังคมชุมชน

cpac solution center loei 03

ก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันได้แบบยั่งยืน ตามแนวทางการดำเนินงานของซีแพค“Better Smart Green Society” ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อโซลูชั่นใหม่ๆ อันทันสมัย ควบคู่ไปการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมและสิ่งแวดล้อม นำความมั่งคั่งมาสู่พื้นที่ เป็นการยกระดับการก่อสร้างของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการ “CPAC Solution Center (CSC) ต่อเติมสุข สู่ชุมชน” ใน จ.เลย ครั้งนี้ เป็นการต่อเติมพื้นที่ความสุข เป็นลานแอโรบิคและพื้นที่พักผ่อนให้กับสวนสาธารณะกุดป่อง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง ซึ่งเป็นสวนสาธารณะประจำจังหวัดเลย โดยนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Solution) ได้แก่

  • ลานเพลินซีแพค จากสิ่งของไร้ค่าสู่ขุมทรัพย์ที่ยั่งยืน หรือ Waste to Wealth เป็นการสร้างประโยชน์คืนกลับสู่ชุมชน จากคอนกรีตที่เกินจากการจัดส่งให้กับลูกค้า หากนำไปทิ้งก็ยากต่อการย่อยสลาย และสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนในชุมชน จึงนำเอาคอนกรีตที่เกินจากการจัดส่งให้กับลูกค้ามาใช้ประโยชน์หล่อเป็นแผ่นพื้นคอนกรีต ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเชิญชวนชุมชน ลูกค้า เข้ามามีส่วนร่วม ช่วยกันทำและปูแผ่นพื้นคอนกรีตเป็น “ลานเพลิน” หรือลานอเนกประสงค์ เป็นพื้นที่ทำประโยชน์ ทำกิจกรรมร่วมกัน มอบให้ทุกคนในชุมชน มุ่งประโยชน์ต่อสังคมที่ยั่งยืน

cpac solution center loei 04

  • Loft Wall Solutionนวัตกรรมผนังตกแต่งสไตล์ลอฟท์

ในการปรับปรุงผนังของเวทีแอโรบิคครั้งนี้ ใช้ซีเมนต์ขัดมันสำเร็จรูปแบบผสมน้ำ พร้อมใช้งาน       ที่สามารถสร้างผลงานสไตล์ลอฟท์ ลดฝุ่น ไร้กลิ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวดเร็วกว่า ประหยัดแรงงานมากกว่า ลดเศษวัสดุหน้างานมากกว่า  

สำหรับการทำผนังตกแต่งสไตล์ลอฟท์นี้ เหมาะสำหรับบ้าน สถานที่ทำงาน และมุมพักผ่อนที่ต้องการตกแต่งผนังให้มีความดิบเท่มีเสน่ห์ในแบบปูนเปลือย โดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการครอบคลุมทั้งการตรวจวัดความชื้น ตรวจสภาพผิวผนังเดิม และฉาบตกแต่งผนังสไตล์ลอฟท์

  • “3D Printing” เทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้นรูปซีเมนต์แบบ 3 มิติ

ที่นั่งต่างๆ ในสวนสาธารณะแห่งนี้ เกิดจากการใช้เครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ (Extrusion 3D Printing) ฉีดขึ้นรูปปูนเป็นชั้นๆ ซ้อนทับกันอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ  (Layer by layer) จนได้เป็นชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสวยงามและแข็งแรง โดยพัฒนาวัสดุซีเมนต์คุณภาพสูงสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเอสซีจีเอง และยังสามารถใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการทำลายอาคาร (Recycled Concrete Aggregate)

cpac solution center loei 05

ซีแพค ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนรอบข้าง พร้อมความร่วมมือของพนักงาน ผู้ร่วมธุรกิจ และชุมชนในแต่ละพื้นที่ สร้างจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนและสังคมรอบข้างให้มีความมั่นคงและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยจะขยายผลของโครงการ                “CPAC Solution Center (CSC) ต่อเติมสุข สู่ชุมชน” ไปสู่ชุมชนพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CPAC Contact Center                      โทร. 02-555-5555 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   https://web.cpac.co.th

**********************************************

cpac solution center loei 06

cpac solution center loei 07

cpac solution center loei 08

cpac solution center loei 09

cpac solution center loei 10

cpac solution center loei 11

cpac solution center loei 12

cpac solution center loei 13

cpac solution center loei 14

cpac solution center loei 15

cpac solution center loei 16

cpac solution center loei 17

cpac solution center loei 18

cpac solution center loei 19

cpac solution center loei 20

Go to top