ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน ปีนี้ ทางจังหวัดเตรียมจัดงานเทศกาล "ต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1" ณ ลานคริสต์มาส บริเวณศูนย์โอท็อป อำเภอภูเรือ เพื่อประกาศให้ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศได้รับรู้ว่าแหล่งผลิตและจำหน่ายต้นคริสต์มาสมากที่สุดในโลกอยู่ที่อำเภอภูเรือ โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจดทะเบียนสมรสท่ามกลางทุ่งคริสต์มาส การออกร้านจำหน่ายต้นคริสต์มาส การจัดมหกรรมอาหารท้องถิ่น และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับต้นคริสต์มาส และไม้ดอกเมืองหนาว

 

outloei.com : น่าจะยังได้ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ อากาศกำลังดี .. แวะเที่ยวที่อื่นๆได้อีกเยอะครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top