loeitravel  จังหวัดเลยเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “หนาวนี้ใจเดียว เที่ยวเมืองเลย” ชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสลมหนาว และชมต้นคริสต์มาสมากที่สุดในประเทศไทยที่ภูเรือ พบกับกิจกรรมต่างๆอาทิ งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ, งานเทศกาลหน้ากาก เป็นต้น

 

 

{youtube width="500" height="380"}drout_y1GMk{/youtube}

 นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดเลย “หนาวนี้ใจเดียว เที่ยวเมืองเลย” ซึ่งจังหวัดเลย ร่วมกับ ททท. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเรือ ภูกระดึง เชียงคาน ผาหินงาม (คุนหมิงเมืองไทย) เป็นต้น

 

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวนี้ ได้แก่
loeitrv
1. งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พ.ย. 55 - 31 ม.ค. 56 ณ ลานคริสต์มาส บริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย เนื่องจากจังหวัดเลยมีพื้นที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นภูเขา จึงมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ประกอบกับอากาศหนาวเย็นเหมาะกับการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชเมืองหนาว ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรถึงปีละ 150 - 200 ล้านบาท โดยเฉพาะได้มีการส่งเสริมให้ปลูกต้นคริสต์มาสส่งไปขายยังจังหวัดต่างๆ ทั้งในภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ในแต่ละปีประมาณ 2.5 ล้านต้น ซึ่งเป็นรายได้เข้าสู่จังหวัดปีละประมาณ 60 - 100 ล้านบาท

ดังนั้น ททท. สำนักงานเลย จึงได้ร่วมกับ จังหวัดเลย จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ยังจังหวัดเลยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่าง ประเทศได้รับรู้ว่าอำเภอภูเรือ เป็นแหล่งปลูกและจำหน่ายต้นคริสต์มาสมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งยังก่อให้เกิดการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่และส่งเสริมการ ปลูกต้นคริสต์มาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มรายได้เสริมอาชีพให้ประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น

ภายในงานจะมีการจัดจุด Landmark ประดับต้นคริสต์มาสเป็นทุ่งต้นคริสต์มาส มีกังหันลม ไม้ดอกไม้ประดับ สีแดงและสีเหลืองสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาส เพื่อให้เป็นนักท่องเที่ยวได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก รวมทั้งจัดกิจกรรม Street Show การจำหน่ายสินค้าOTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เช่น ไวน์ ต้นคริสต์มาส อาหาร กาแฟสด เป็นต้น
loeitrv

loeitravel

2. งานเทศกาลหน้ากาก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 55 - 1 ม.ค. 56 ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าเทศบาลเมืองเลย จัดโดยเทศบาลเมืองเลย เพื่อเป็นกิจกรรมรื่นเริงรับเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวให้นักท่องเที่ยวที่มา เยือนได้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบด้วย ขบวนแห่หน้ากากนานาชาติ ได้แก่ หน้ากากผีตาโขน หน้ากากผีขนน้ำ และหน้ากากจากประเทศเพื่อนบ้าน (เกาหลี จีน เวียดนาม) นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้ากาก การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงเกี่ยวกับหน้ากาก เป็นต้น
loeitravel
3. งานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 55 - 3 ม.ค. 56 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ ภายในงานจะมีการตกแต่งบรรยากาศทั้งอำเภอภูเรือ ด้วยดอกไม้ฤดูหนาวและการประสมประสานกับเทศกาลไม้ดอกฤดูหนาว รวมทั้งการจำหน่ายต้นไม้ดอกไม้ประดับตลอดเส้นทาง

ททท. คาดว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวครั้งนี้ โดยเฉพาะงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1 จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดเลยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย ละ 10 (ประมาณ 300,000 คน) ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท
loeitravel
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเลย โทร. 0-4281-2812 e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 1672

 

ที่มา:http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000133700

 

Go to top