“หมอสมาน” เผยประชุม คกก. เหล้า เตรียมเสนอประกาศคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ชี้มีข้อมูล ผลวิจัยชัดเจนพอที่ คกก. จะตัดสินใจออกประกาศคุมสถานศึกษาระดับใดบ้าง ก่อนเสนอ คกก. นโยบายเหล้า

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) กล่าวว่า วันที่ 18 มิ.ย. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมี รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน จะมีการประชุมหารือ โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณามาตรการควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ซึ่งขณะนี้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยขณะนี้มีข้อมูลสถานการณ์ปัญหา การวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาจากทั้งศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายระหว่างประเทศ (IHPP) และงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการทำสรุปและนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป อย่างไรก็ตาม จะมีการเร่งจัดทำร่างประกาศนโยบายเพื่อควบคุมร้านเหล้า ซึ่งคณะกรรมการจะตัดสินใจว่าจะเริ่มใช้มาตรการกับสถานศึกษาในระดับใดบ้าง

  “การควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษานั้น ขณะนี้ถือว่ามีข้อมูล ปัญหา และสถานการณ์ที่ชัดเจน ซึ่งถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่คณะกรรมการจะตัดสินใจว่าจะออกร่างประกาศเพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เชื่อว่า คณะกรรมการฯจะตัดสินใจให้ได้ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป” นพ.สมาน กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม มาตราดังกล่าว สามารถใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 27 ซึ่งใช้เวลามาแล้วถึง 7 ปี ในการออกกฎหมายลูก

ขอบคุณที่มา:http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9580000068591

 

Go to top